Als öffentlich rechtliche Rundfunkanstalt des Kosovo bietet RTK (Radio Televizioni i Kosovës – drejtperdrejt) neben zwei Radioprogrammen auch ein Fernsehprogramm an. Der Sender hat sich der freien und unabhängigen Berichterstattung verpflichtet. Sein TV-Programm wird von über 90 Prozent der Bevölkerung gesehen. Damit ist RTK Marktführer unter den TV-Programmen.

Neben der freien Berichterstattung berücksichtigt das Programm des Senders auch im Kosovo lebende Minderheiten. Dazu zählt zum Beispiel, dass Nachrichten täglich auch auf Serbisch, Bosnisch, Türkisch oder Romani gesendet werden.

17.02.2018 - Illyricum - Shoqata Arsimore dhe Kulturore Shqiptare - Organizon Mbëmje Familjare/Rinore - Korab Shaqiri, Lindita Leti dhe Kujtimi

POROSI PER KOMUNITETET FETARE SHQIPTARE
Nëse të gjitha komunitete fetare shqiptare jetojnë nën një territor të caktuar hapësinor siç janë sot , që do të thotë; kanë një gjuhë, një gjak, kanë një dhe si dhe një traditë, para së gjithash dhe në rend të parë për ta duhet të jetë “ E mira e përbashkët e tyre”.
“ E mira e përbashkët” është siguria, stabiliteti, mirëqenia ekonomike dhe politike si dhe liria e besimit dhe shprehjes për të gjithë dhe pa dallim. Ndryshe , “ E mira e përbashkët “, është shteti dhe qeverisja e jonë, të cilin duhet t`a zhvillojmë dhe forcojmë mbi këto parime. Besimin në Zot nuk mund t`a gëzoj dhe përjetoj askush në nivelin e duhur dhe të kënaqshëm , nëse vendi ku ti jeton nuk ka stabiliteti politik dhe nuk ka mirëqenie të duhur ekonomike.
Prandaj, vetëm përmes realizimit “ të së mirës tonë të përbashkët” ne do të hapim mundësinë edhe të zhvillimit të të gjitha komuniteteve tona fetare në mesin tonë si dhe njëkohësisht do të rrisim respektimin e ndërsjellë të tyre. / Shkruen Xhabir Hamiti në profilin e tij ne Facebook

Als öffentlich rechtliche Rundfunkanstalt des Kosovo bietet RTK (Radio Televizioni i Kosovës – drejtperdrejt) neben zwei Radioprogrammen auch ein Fernsehprogramm an. Der Sender hat sich der freien und unabhängigen Berichterstattung verpflichtet. Sein TV-Programm wird von über 90 Prozent der Bevölkerung gesehen. Damit ist RTK Marktführer unter den TV-Programmen.

Neben der freien Berichterstattung berücksichtigt das Programm des Senders auch im Kosovo lebende Minderheiten. Dazu zählt zum Beispiel, dass Nachrichten täglich auch auf Serbisch, Bosnisch, Türkisch oder Romani gesendet werden.